2.Kurumsal Acil Durum Yönetimi Sempozyumu

Şirketlerin, deprem, yangın,terör vb. acil durumda çalışanlarının ve ailelerinin durumlarını takip edebileceği, iletişimin sağlanabilmesini sağlayan, aynı zamanda şirketin iş sürdürebilirliği adına yapılandırılan sistem örneklerinin ve dünyaca tanınmış acil durum sistemlerinin paylaşıldığı bu sempozyumda kurumsal olarak yaptıklarımız Türkiye’de en iyi uygulama olarak paylaşılmıştır.

2.Kurumsal Acil Durum Yönetimi Sempozyumu