Dünyanın sayılı İK Gurularından Dave Ulrich ile 2012 MCT Zirvesi Önce Özel Oturumda

İK geleceğinin mantığı, İK değer katmalıdır. Değeri nerden yaratacağız? İş gücü üzerinden, şirket kültürü üzerinden ve liderlik üzerinden. Bu üçünü iyi yönetenler yeni dönemde başarıya ulaşacak.


İK profesyonelleri çalışanlara yaptıkları işin içerisinde bir anlam bulmaları konusunda yardımcı olmalılar. Bunun başarılması durumunda üretkenlik de artıyor.
Sosyal sorumluluk sahibi olmanın yanında iş hayatıyla hayatın sürdürülebilirliği arasında denge kurabilen şirketler yetenek rekabetinde başarılı oluyor.


Riskin yönetilmesi önemli. Riskin bir bölümü teknoloji, finans, uyumluluk ve operasyon alanlarından geliyor. Ancak riskin büyük çoğunlu bireyler, kurumlar ve liderlikle alakalı.


İK, küreselleşme ile yüzleşmeli. İK profesyonelleri şirketlerinin gelişen pazarlarda rekabet edebilmesi için bireysel ve kurumsal becerilerin yanında liderlik becerilerine de etkin olarak katkı sağlamaları gerekiyor. Geçen yıllarda küresel tartışmaları domine eden Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in yerini Türkiye, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Nijerya, İran, Kore, Pakistan, Bangladeş, Meksika ve Mısır alıyor. Şirketlerin bu pazarlarda yerel liderler oluşturmaları gerekiyor.


Bilgi Çağı’ndayız. Teknoloji 2.0 ise iş operasyonlarındaki zaman ve alan kavramlarını değiştiren verimlilik üzerineydi. Şimdi ise teknolojinin insanları birbirine bağlanma şeklini değiştiren ve bu yönüyle ilişkileri etkileyen Teknoloji 3.0’ı yaşıyoruz. İK’da teknolojinin bilgi paylaşımı, verimliliği sürüklemek ve ilişkiler inşa etmek için kullanılması gerekiyor.


Banu ÇAKAR

Dünyanın sayılı İK Gurularından Dave Ulrich ile 2012 MCT Zirvesi Önce Özel Oturumda